Làm sao sử dụng PostCo

Chỉ với một vài bước đơn giản, bạn có thể bắt đầu nhận các kiện hàng của bạn từ một địa điểm nằm gần bạn nhất. Không cần quá lo lắng về việc có thể bị bỏ lỡ các chuyến giao hàng nửa.

Làm sao để đặt hàng

Đăng kí với PostCo để bắt đầu việc nhận các kiện hàng đầu tiên của bạn MIỄN PHÍ, sau đó bạn có thể mua sắm tại bất kì cửa hàng online ưa thích nào.

search Created with Sketch.
Tìm kiếm

Chọn và bắt đầu với các địa điểm PostCo thuận tiện với bạn nhất

location Created with Sketch.
Địa chỉ

Tại mục Địa Chỉ Giao Hàng của bất kì trang web thương mại điện tử toàn cầu nào, bạn sử dụng địa điểm PostCo là địa chỉ vận chuyển đến và thêm chữ PostCo tại vị trí cuối cùng của tên địa điểm.

Ví dụ: Cửa hàng áo quần Clothe’ @ PostCo

Làm sao để nhận kiện hàng

Bạn sẽ nhận một email và tin nhắn kèm một mã code nhận hàng duy nhất sau khi chọn và đặt một địa điểm để nhận kiện hàng. Sử dụng mã code đó để nhận kiện hàng của bạn tại địa điểm được chọn. Quá dễ dàng!

contact Created with Sketch.
Thông báo

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email và tin nhắn khi kiện hàng cửa bạn được giao đến địa điểm được chọn của PostCo

box (2) Created with Sketch.
Nhận hàng

Nhận kiện hàng của bạn bất kì khi nào bạn có thời gian rãnh. Bạn có 14 ngày để nhận kiện hàng đó tại địa điểm được chọn.

Sẵn sàng để bắt đầu?

Đăng kí ngay bây giờ và việc thu nhận kiện hàng đầu tiên của bạn với bất kì địa điểm nào của chúng tôi là MIỄN PHÍ!